Tiếng Việt
Youtube
Facebook
Tên nhà tài trợ
Số tiền
Hiện vật quy thành tiền
Ngày
0 VNĐ
10.000.000 VNĐ
11/09/2014
0 VNĐ
3.250.000 VNĐ
16/08/2014
0 VNĐ
2.500.000 VNĐ
19/10/2014
0 VNĐ
1.545.000 VNĐ
15/09/2014
Xem tất cả
Tên đơn vị bảo trợ, hỗ trợ
Dịch vụ cung cấp
Giá trị quy thành tiền
Thời gian
Xem tất cả
Tên đơn vị bảo trợ, hỗ trợ
Dịch vụ cung cấp
Giá trị quy thành tiền
Thời gian
Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng trang web thuvientulap.org
4.000.000 VNĐ
30/09/2014
Xem tất cả
Tên nhà hảo tâm/địa chỉ
Số sách tặng (cuốn)
Ghi chú
Ngày tặng
Xem tất cả
THUVIENTULAP.ORG | MY LIBRARY
Địa chỉ liên hệ: Số 11 ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba đình, Hà nội
Website: www.thuvientulap.org Facebook: http://www.facebook.com/thuvientulap
Email: info@thuvientulap.org Youtube: http://www.youtube.com/thuvientulap

Đang online: 3
Tổng truy cập: 969.008
© Copyright Thư Viện Tự Lập