Tiếng Việt
Youtube
Facebook

Quy chế hoạt động và quy tắc ứng xử

Cập nhật: 02/09/2016
Lượt xem: 1921
5 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN THƯ VIỆN TỰ LẬP 
 
Là thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng và đang trong quá trình chuẩn bị thành lập quỹ Phát triển Thư viện, chúng ta xác định THƯ VIỆN TỰ LẬP cần phải được tổ chức và điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả như mô hình tổ chức của một doanh nghiệp. Tất cả thành viên gia nhập tổ chức THƯ VIỆN TỰ LẬP cần hiểu rõ và áp dụng những quy tắc ứng xử sau đây trong công việc.
 

Quy tắc 1: Độc lập và tuân thủ pháp luật.

 • THƯ VIỆN TỰ LẬP là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng, độc lập về tổ chức, không tham gia các hoạt động tôn giáo và chính trị.
 • THƯ VIỆN TỰ LẬP thành lập và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phải tuân thủ và chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động. 

Quy tắc 2: Quản lý và sử dụng hiệu quả tài trợ.
 • Tiền và hiện vật tài trợ của nhà hảo tâm là rất đáng quý, là nguồn lực của xã hội ủy thác cho THƯ VIỆN TỰ LẬP để phục vụ cộng đồng cho nên chúng ta có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài trợ một cách hiệu quả nhất.
 • Nguyên tắc của THƯ VIỆN TỰ LẬP là chi phí quản trị bằng không, nghĩa là không lấy chi phí quản trị từ nguồn tiền đóng góp của nhà hảo tâm. Toàn bộ tiền và hiện vật tài trợ của nhà hảo tâm sẽ được chuyển hết cho người thụ hưởng.
 • Chi phí quản trị của THƯ VIỆN TỰ LẬP trước mắt sẽ do các thành viên tự trang trải. Trong tương lai gần, nhóm công tác gây quỹ của THƯ VIỆN TỰ LẬP sẽ tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh để tạo nguồn kinh phí trang trải cho các hoạt động và thu nhập còn dư sẽ bổ sung vào việc mua sách cho thư viện.

 
Quy tắc 3: Minh bạch về thông tin

 • Tất cả thông tin về hoạt động của THƯ VIỆN TỰ LẬP sẽ được công bố đầy đủ trên trang web của thư viện
 • Minh bạch tài chính là yêu cầu hàng đầu của một tổ chức nhận tài trợ. Các thông tin về tài chính cần phải được cập nhật chính xác và nhanh chóng
 • Bộ phận kiểm soát nội bộ của THƯ VIỆN TỰ LẬP sẽ thực hiện thường xuyên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
 • Ngay khi điều kiện cho phép, THƯ VIỆN TỰ LẬP sẽ sử dụng dịch vụ của một công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

 
Quy tắc 4 : Thành viên phải có trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp và không vụ

 • Những ai từ 18 tuổi trở lên có khả năng và có nguyện vọng đều có thể đăng ký làm thành viên nhưng THƯ VIỆN TỰ LẬP sẽ chỉ kết nạp và duy trì tư cách thành viên chính thức những người nào hiểu rõ công tác thiện nguyện là hoạt động có nhiều khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm cao, tính kỷ luật và thái độ làm việc chuyên nghiệp.
 • Lợi ích duy nhất của Thành viên khi tham gia THƯ VIỆN TỰ LẬP là được có cơ hội tham gia đóng góp công sức cho việc phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng. Thành viên không được sử dụng hình ảnh, thông tin, danh nghĩa của THƯ VIỆN TỰ LẬP cho mục đích vụ lợi cá nhân.
 
Quy tắc 5: Thành viên phải thân ái, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc

 • Chúng ta có rất nhiều người cùng chí hướng, chung vai góp sức thực hiện các dự án. Giữ hòa khí và tôn trọng, quý mến lẫn nhau là những nguyên tắc rất căn bản của các thành viên trong THƯ VIỆN TỰ LẬP
 • Những ý kiến khác nhau giữa các thành viên về phương pháp làm việc sẽ được xử lý thông qua thảo luận. Nếu không tìm được tiếng nói chung thì quyết định cuối cùng tùy thuộc biểu quyết đa số BCN. Khi đã có quyết định cuối cùng thì mọi thành viên đều phải tuân thủ.
THUVIENTULAP.ORG | MY LIBRARY
Địa chỉ liên hệ: Số 11 ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba đình, Hà nội
Website: www.thuvientulap.org Facebook: http://www.facebook.com/thuvientulap
Email: info@thuvientulap.org Youtube: http://www.youtube.com/thuvientulap

Đang online: 48
Tổng truy cập: 969.077
© Copyright Thư Viện Tự Lập